Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor , eigenaar van @ The Park met adres op Unitaslaan 84 2100 Deurne (Antwerpen) en gekend onder ondernemingsnummer 461692581

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van @ The Park te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap Of abonnement, met @ The Park te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.